Izanoriza

SETIAP SESUATU YANG BERLAKU PASTI ADA HIKMAHNYA

Definisi Masyarakat

Masyarakat merupakan satu kelompok sosial di mana ahli-ahlinya duduk di satu kawasan tertentu dan hidup bersama untuk kepentingan bersama. Kelompok ini mempunyai pemimpin, peraturan-peraturan dan norma-norma tertentu. Ini kerana kerjasama tersebut dapat menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta kelicinan projek-projek kebajikan di sekolah. Hubungan antara sekolah dan masyarakatnya amat rapat dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Perhubungan yang sekian lama telah wujud membawa banyak kebaikan dalam proses mendidik anak-anak untuk menjadi insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, emosi, jasmani dan rohani. Oleh kerana hubungan antara sekolah dan masyarakat ini memainkan peranan penting dalam institusi pendidikan ini maka pengaruh masyarakat terhadap sekolah dapat dilihat dalam beberapa situasi berikut:

Masyarakat berubah mengikut zaman. Pada masa ini, masyarakat primitif hanya bergantung pada pertanian pindah telah banyak berubah menjadi masyarakat moden yang menggunakan pelbagai jenis benih yang cepat matang, lebih daya tahan penyakit dan serangan serangga perosak serta mendatangkan hasil yang lebih tinggi. Perubahan baru seperti ini seharusnya dibayangi oleh kurikulum sekolah di mana sains dan teknologi diberikan penekanan.

Masyarakat yang bergantung pada pertanian telah mempelbagaikan ekonomi agar dapat bergantung pada perindustrian dan perkhidmatan seperti pelancongan, bank dan insurans. Lanjutan ini, pelbagai mata pelajaran baru seperti Sains Pertanian, Kemahiran Hidup Bersepadu, Ekonomi Rumah Tangga mula diperkenalkan di sekolah.

Masyarakat berhasrat untuk melahirkan individu yang terbuka pemikirannya dan berani membuat sesuatu pendirian. Pengaruh ini jelas dilihat di sekolah di mana latihan disediakan untuk menghasilkan individu yang mampu berdikari.

Masyarkat yang mementingkan ilmu pengetahuan dan kemahiran akan menyebabkan sekolah menyediakan ilmu pendidikan yang tinggi tarafnya.

Pemimpin-pemimpin yang berasal daripada masyarakat tentu sekali mempunyai pengaruh yang besar terhadap sekolah. Mereka akan menentukan jenis kurikulum dan bahasa pengantar yang perlu diikuti oleh murid-murid dalam masyarakat itu.

Setiap masyarakat mempunyai nilai-nilai dan norma-norma tertentu. Sekolah dalam satu-satu masyarakat itu tentu akan menyebarkan serta memupuk nilai dan norma yang sama. Contohnya, jika masyarakat itu amat menekankan kebendaan sebagai satu nilai, individu-individu yang bakal dihasilkan oleh sekolah dalam masyarakat itu juga bersifat materialistik.

Sekiranya sesebuah masyarakat itu sentiasa menjalani inovasi atau pembaharuan, sekolahnya juga akan melalui pembaharuan dan mendatangkan pelbagai jenis inovasi yang berfaedah.

Masyarakat yang mementingkan perhubungan dengan masyarakat lain di luar negeri juga mempengaruhi amalan di sekolah dalam masyarakat itu. Sekiranya sesebuah masyarakat itu selalu menganjurkan program yang melibatkan Negara-negara antarabangsa, begitu juga sekolah di dalam masyarakat itu. Murid-murid juga akan mengunjungi sekolah di negara-negara jiran dan antarabangsa untuk bertukar-tukar pandangan dan pendapat.

Keadaan sosioekonomi satu-satu masyarakat tentu sekali akan mempengaruhi taraf pendidikan yang disediakan oleh sekolah. Masyarakat yang tinggi taraf hidupnya memang mampu melengkapi sekolahnya dengan pelbagai kemudahan komputer, makmal mata pelajaran, bengkel dan sebagainya. Dengan adanya pelbagai kemudahan yang moden dan mencukupi, mutu pendidikan yang disediakan itu adalah tinggi. Begitu juga sebaliknya jika masyarakat yang rendah taraf sosioekonominya tidak mampu menyediakan kemudahan-kemudahan tersebut.

Masyarakat yang tidak mementingkan sosialisasi juga membayangkannya melalui sekolah yang disediakan. Sekiranya pergaulan dengan kaum lain bukan perkara yang dipentingkan, sekolah dalam masyarakat itu tidak menggalakkan sosialisasi di kalangan murid-muridnya.

Masyarakat yang mementingkan pendidikan tentu sekali akan berusaha akan menyediakan seberapa banyak sekolah yang mungkin agar dapat mengurangkan atau menghapuskan gejala buta huruf di kalangan anggotanya.

Masyarakat yang mempunyai cita-cita yang tinggi terhadap produktiviti dan pembangunan negara juga akan mempengaruhi aras aspirasi sekolahnya. Aras aspirasi sekolah yang tinggi akan menghasilkan individu-individu yang tinggi iltizam dan dedikasinya terhadap tugas.

Advertisements

1 Comment

  1. Simple tapi padat….ok x komen saya – mushaliza …ni guna emel utk blog kumpulan kak mus tau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: