Izanoriza

SETIAP SESUATU YANG BERLAKU PASTI ADA HIKMAHNYA

Peranan Pendidikan Di Malaysia


Pendidikan memain peranan penting untuk mencapai hidup yang berkualiti kerana pendidikan merupakan antara petunjuk terpenting dalam kualiti hidup manusia. Pendidikan mempunyai hubungan rapat dengan ilmu, dan ilmu dikenalpasti sebagai faktor ‘hasil’. Pendidikan membantu individu membina keyakinan diri untuk berhadapan dengan dunianya, menikmati kemudahan yang ada persekitarannya serta memahami diri sendiri. Pendidikan juga bertindak sebagai pemangkin kesejahteraan hidup dengan cara memimpin individu ke arah sumber-sumber ekonomi yang mantap, keupayaan kawalan diri, dan kestabilan hubungan sosial. Individu yang mempunyai taraf pendidikan yang tinggi cenderung untuk mengalami gangguan dan tekanan fizikal yang rendah. Taraf pendidikan yang baik memberikan seseorang individu itu laluan kea rah pembangunan diri, bergantung bagaimana ilmu tersebut distruktur dan dilaburkan dalam pendidikan. Fungsi –fungsi pendidikan meliputi pelbagai aspek seperti:

Memberi impak yang besar ke atas pelbagai peluang kehidupan

Keupayaan kawalan diri dan sokongan sosial

Menjamin kestabilan individu dalam fungsi sosial

Mengurus kehidupan dalam perkahwinan dengan lebih baik

Membuat keputusan yang bijak dan wajar

Menstabilkan ekonomi dengan peluang kerja yang lebih baik

Menentang kemiskinan

Membina demokrasi

Membentuk masyarakat sejahtera

Mendedahkan potensi diri

Menunjukkan jalan ke arah penyempurnaan diri

Meluaskan pandangan dan pemikiran

Membina keyakinan diri

Menikmati kemudahan persekitaran

Pemangkin kesejahteraan hidup

a)      Huraikan dengan jelas lima daripada fungsi-fungsi pendidikan yang anda senaraikan.

 

 1. Pendidikan- Memberi impak yang besar ke atas pelbagai peluang kehidupan

Pendidikan berkualiti menggunakan pendekatan kemahiran hidup dalam pendidikan dan memasukkan kemahiran lain dalam meorientasikan pendidikan untuk memperolehi keseimbangan. Mempelajari pelbagai kemahiran akan menyediakan individu untuk lebih berjaya dalam kehidupan di rumah, komuniti, serta di tempat kerja. Manusia sebaik-baiknya menggunakan multi-kemahiran ketika melaksanakan aktiviti harian; berhubung dengan ahli keluarga dan masyarakat; serta bertindak sebagai individu, ahli dalam sesuatu kumpulan dan pekerja sesebuah organisasi. Dengan adanya pendekatan kemahiran hidup dalam pendidikan, para pelajar lebih peka kepada perkembangan ilmu, mengguna dan mempraktikkan pelbagai jenis kemahiran sesuai dengan tuntutan persekitaran tersebut. Memiliki dan mempraktikkan kemahiran dengan betul sangat penting untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran semasa. Justeru itu, individu memerlukan kemahiran dalam setiap empat ruang pendidikan iaitu belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, belajar untuk hidup bersama orang lain dan belajar untuk mejadi seseorang. Selain itu, setiap individu juga memerlukan kemahiran kognitif, tumpuan, pengurusan diri dan sosial. Kemahiran hidup membolehkan individu untuk menghubungkan apa yang mereka ketahui dan lakukan sekarang dengan apa yang boleh mereka ketahui dan lakukan di masa hadapan ( McLeod dan Shanahan, 1996).

 1. Pendidikan – Keupayaan kawalan diri dan sokongan sosial

Perasaan tertekan merupakan gangguan terhadap emosi yang tidak  menyenangkan. Tekanan terbahagi kepada dua komponen utama iaitu tekanan emosi dan tekanan fizikal. Komponen emosi meliputi perasaan seperti kesedihan, kegembiraan dan kebimbangan, manakala komponen fizikal merangkumi pernyataan badan seperti perasaan letih, menggeletar dan kesukaran untuk tidur (Morris dan Maisto, 2005). Menurut Mirosky dan Ross (1995), terdapat tiga jenis tekanan emosi iaitu depressi, kebimbangan dan marah. Tekanan fizikal pula boleh dilihat dalam kontaks ketidakpuasan dan kesakitan. Seseorang individu dikatakan akan mempunyai kesejahteraan dan kualiti hidup yang baik jika mereka hanya melalui beberapa pengalaman tekanan yang kecil atau rendah darjahnya (Morris dan Maisto, 2005)

Tekanan ini boleh diuruskan dengan dua kaedah iaitu kawalan diri dan sokongan sosial. Para pengkaji seperti Ross dan Willigen (1997), Bird dan Ross (1993) dan Mirosky dan Ross (1992) mendapati bahawa individu yang memiliki tahap pendidikan yang baik mempunyai kadar kawalan diri yang tinggi dalam beberapa situasi seperti pengurusan kerja, kepimpinan kerja, pemperolehan wang, pengurusan rumah tangga dan beban kerja rumah berbanding dengan individu yang kurang pendidikan. Individu berpendidikan tinggi diikuti dengan kadar kawalan diri yang tinggi didapati mempunyai kadar tekanan psikologi yang rendah (Mirosky dan Ross, 1992). Hal ini disebabkan kawalan diri yang tinggi membantu individu mengawal tingkah laku, emosi serta minda secara positif dan fleksibel dalam menangani pelbagai masalah. Kawalan diri yang tinggi juga membolehkan individu membuat persediaan diri untuk berhadapan dengan sesuatu yang tidak dapat dijangkakan.

Sokongan sosial merupakan komitmen, sikap mengambil berat, pemberian nasihat, dan bantuan yang diberi atau diterima sebagai sumbangan peribadi seseorang kepada individu yang memerlukan (Uchino, Uno dan Holt-Lunstad, 1999). Menurut Walker, Wasserman dan Wellman (1993), pendidikan yang baik amat penting dalam menjana sokongan sosial yang positif. Pendidikan boleh memberi individu laluan kepada beberapa peranan dengan jaringan bebas yang akan menyemarakkan pelbagai fungsi untuk hubungan yang lebih menyokong dan menguntungkan. Pendidikan boleh membantu individu mengekalkan hubungan yang lebih bermakna dengan orang lain dalam kebanyakan situasi seperti pengurusan masalah, kebolehan berbincang serta sikap timbang rasa dan bekerjasama.

 1. Pendidikan – Menjamin kestabilan individu dalam fungsi sosial.

Kesihatan dan kualiti hidup yang baik membolehkan individu kefungsian sosial harian mereka (Lawton, 1994) seperti berinteraksi dengan rakan dan ahli keluarga, memasak, bekerja dan bersukan. Menurut Breeze, Jonesm Wilkinson, Latif, Bulpit dan Fletcher (2004), individu yang mempunyai taraf pendidikan yang tinggi melaporkan kesihatan-kulaiti hidup yang baik. Pendidikan yang baik memberi laluan ke arah status pekerjaan dan bayaran gaji yang baik, memberi sumbangan dan kesan positif kepada sosio ekonomi, serta menjana perkembangan psikologi. Individu yang bersikap terbuka berupaya untuk mengekalkan kefungsian fizikal yang mantap kerana cenderung untuk mencuba pelbagai aktiviti dan tanggungjawab hidup dan peka terhadap informasi kesihatan.

 

 1. Pendidikan – Mengurus kehidupan dalam perkahwinan dengan lebih baik

Perkahwinan memberi laluan kepada kestabilan hubungan sosial terutamanya perkahwinan. Pendidikan yang baik juga boleh mengurangkan kadar penceraian kerana pasangan berkahwin dan melaksanakan kehidupan bersama di bawah arus yang sesuai dengan kondisi ekonomi pasangannya (Ross dan Willigen, 1997). Pendidikan juga dapat mengurangkan gejala “duda” dan “janda” kerana lelaki dan wanita cenderung untuk memilih pasangan yang mempunyai tahap pendidikan yang sama (Kalmijn, 1991; Qian dan Preston, 1993). Di samping itu, menurut Rogot, Sorlie dan Johnson (1992), individu yang memperolehi tahap pencapaian pendidikan yang baik mempunyai jangka hayat yang lebih panjang berbanding individu yang rendah tahap pendidikannya. Waite (1995) pula melaporkan bahawa orang yang berkahwin adalah lebih sihat dan gembira berbanding dengan mereka yang bujang, bercerai atau menduda/menjanda. Beberapa kajian mendapati bahawa orang yang berkahwin juga mempunyai tahap kesejahteraan fizikal dan psikologi yang baik berbanding dengan individu yang tidak berkahwin (Ross, Mirosky dan Goldsteen, 1990; Ross, 1995). Di samping itu, pasangan yang baik tahap pendidikannya akan menikmati kebaikan dan keuntungan daripada perkahwinan tersebut tanpa banyak tekanan yang melampau yang dikaitkan dengan anak. Umumnya, wanita yang baik taraf pendidikannya cenderung untuk mempunyai bilangan anak yang kecil, menangguhkan kelahiran, atau menjarakkan kelahiran berbanding wanita yang kurang berpendidikan (Bloom dan Trissel, 1984; Blossfeld, 1995). Menurut kajian Kalimjn (1991) dan Qian dan Preston (1993) pula, lelaki yan baik taraf pendidikan juga cenderung untuk mempunyai bilangan anak yan kecil kerana kecenderungan mereka memilih pasangan yang setara tahap pendidikan dan pemikirannya.

 

 1. Pendidikan – Membuat keputusan yang bijak dan wajar

Ketegasan diri merupakan satu dimensi utama dalam kualiti hidup kerana ia memungkinkan seseorang individu untuk mengawal hidupnya (Schalock, 1996). Menurut Weh meyer (1996), ketegasan diri adalah agen asas dalam kehidupan seseorang. Dengan adanya ketegasan diri, individu berupaya membuat pilihan dan keputusan terhadap tindakannya, dan membebaskan diri daripada pengaruh atau gangguan luaran yang tidak berfaedah. Kebolehan dan kemantapan ketegasan diri berupaya meningkatkan kualiti hidup dan pencapaian pendidikan yang baik.

Advertisements

4 Comments

 1. mahendran

  terima kasih

 2. harith

  Salam. Maafkan saya cik puan. Boleh tak saya nak sumber rujukan cik puan berkenaan artikel ini. Sya memerlukan buku yg spesifik sbg rujukan kajian. TQ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: