Izanoriza

SETIAP SESUATU YANG BERLAKU PASTI ADA HIKMAHNYA

Rancangan Pelajaran Harian (geografi)

Rancangan Pengajaran Harian 2 (Pelajaran3):

 

Mata pelajaran                     :               Geografi

Kelas                                      :               Tingkatan 1 Pintar

Tarikh                                    :               17 April 2012

Masa                                      :               7.50 – 8.30 pagi

Bilangan murid                    :               41 orang

Bidang pelajaran                 :               Pergerakan Bumi di dalam Sistem Suria

  • Ciri-ciri Iklim Negara Malaysia (Hujan)

Objektif pembelajaran        :               Pengaruh Hujan Terhadap Cuaca dan Iklim di Malaysia

Hasil pembelajaran            :               Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:

A             Menguasai isi kandungan(Domain Kognitif)

a.    Menyatakan jumlah hujan di Malaysia(aras pengetahuan)

b.    Menerangkan taburan hujan yang tidak sekata dipengaruhi oleh bentuk  muka bumi dan angin monsun(aras pemahaman)

c.     Menyatakan kawasan yang paling banyak menerima hujan dan paling kering(aras aplikasi)

c.    Menghuraikan kejadian hujan perolakan dan hujan bukit/relief(aras analisis)

d.    Merancang percutian ke kawasan berisiko mengalami banjir  pada waktu tertentu dengan pemahaman taburan hujan di Malaysia.

(aras sintesis)

e.    Membuat keputusan untuk percutian pada waktu tertentu ke kawasan berisiko mengalami banjir. (aras penilaian)

 

B             Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir(Domain Psikomotor)

a.    Melorekkan kawasan taburan hujan mengikut kawasan dengan bantuan buku teks(Gerakbalas terbimbing)

b.    Menandakan arah angin dalam kejadian hujan perolakan dan hujan bukit/relief(Gerakbalas terbimbing)

c.    Mengisi tempat kosong dalam jadual perbandingan hujan perolakan dan hujan bukit/relief(Gerakbalas tanpa bimbing)

C             Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni(Domain Afektif)

a.     Melibatkan diri secara aktif dalam tugasan melorek kawasan di dalam peta Malaysia, melukis arah angin dalam kejadian hujan dan mengisi tempat kosong dalam jadual perbandingan hujan(Memberi maklum/gerakbalas)

b.     Menghargai masa dengan menjalankan tugasan dengan pantas dan bekerjasama dalam kumpulan(Memberi maklum/gerakbalas)

Konsep/prinsip/hukum/teori:

Malaysia mengalami hujan yang lebat dan turun di kebanyakan kawasan sepanjang tahun. Taburan hujan adalah tidak sekata disebabkan oleh bentuk muka bumi dan angin monsun. Terdapat dua bentuk hujan yang turun di Malaysia:

  1. Hujan perolakan
  2. Hujan bukit/relief

Bahan, peralatan dan bahan sumber:

Bahan, peralatan dan bahan sumber:

Peta Malaysia

Kertas Mahjong – 8 helai

Marker pen pebagai warna

Langkah berjaga-jaga:

Tiada

Pengetahuan sedia ada:

Murid telah mengetahui bahawa Malaysia mengalami hujan sepanjang tahun. Taburan hujan yang lebat di beberapa kawasan tertentu menyebabkan kejadian banjir.

Fasa

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Nota

Aktiviti Guru

Aktiviti Murid

Permulaan/Mencungkil idea(5 min) Malaysia menerima hujan yang lebat sepanjang tahun iaitu sekitar 2600 mm. Ini menyebabkan Malaysia tidak mengalami musim kemarau yang nyata.Walau bagaimanapun taburan hujan tidak sekata di semua kawasan.  Buat kaitan dengan pengetahuan sedia ada pelajar dengan menyoal tentang kawasan-kawasan yang sering mengalami banjir.1)       Mengapa Kelantan, Terengganu sering mengalami banjir pada hujung tahun2)       Mengapa kawasan tepi laut jarang menerima hujan

3)       Mengapa kawasan kampung terutama di tepi-tepi bukit menerima hujan yang sedikit

Murid memberi respon Strategi/Teknik:Penyoalan seluruh kelas
Menstruktur/ Menstruktur semula(15 min) Taburan hujan di Malaysia dipengaruhi oleh keadaan muka bumi dan angin monsun iaitu angin monsun Timur Laut dan angin monsun Barat Daya.Hujan maksimum turun di kebanyakan kawasan pada musim peralihan monsun. Umumnya pantai timur Semenanjung Malaysia menerima hujan lebih lebat berbanding dengan pantai barat Semenanjung Malaysia.Pantai Barat Semenanjung Malaysia menerima hujan kurang kerana:

* terlindung daripada tupan Angin Monsun Barat Daya oleh Pulau Sumatera

* terlindung daripada Angin Monsun Timur Laut oleh Banjaran Titiwangsa

Kawasan yang paling banyak menerima hujan di Malaysia – Bukit Larut, Perak

Kawasan yang paling kering dan berjerebu – Kuala Pilah dan Jelebu, Negeri Sembilan

1. Guru menerangkan kepada pelajar berdasarkan lukisan peta Malaysia dengan melorekkan kawasan tertentu yang menerima kadar hujan yang berlainan berdasarkan bentuk muka bumi.2. Arah angin monsun juga ditandakan di dalam peta berkenaan. (lampiran 4.1-peta malaysia)3. Jadual juga dibina menunjukkan taburan hujan dan kawasannya seperti yang digambarkan di dalam peta.

 

Pelajar menampal peta Malaysia dan melorekkan kawasan taburan hujan serta menyalin jadual di dalam buku nota berpandukan buku teksAktviti pemulihan: Mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil Strategi/Teknik:Aktiviti inkuiri dalam kumpulan

Sikap saintifik dan nilai murni:

Penglibatan aktif

Bekerjasama

Aplikasi Idea(15 min) Hujan yang turun di Malaysia terbahagi kepada dua:a. hujan perolakanb. hujan bukit/relief

 

Pelajar dipecahkan kepada beberapa kumpulan kecil yang terdiri daripada 6-7 orang pelajar. Pelajar diberikan sekeping kertas mahjong. Guru mengarahkan pelajar melukis kejadian hujan perolakan dan hujan bukit/relief.Maklumat penting mengenai kejadian hujan ditulis secara ringkas di dalam kertas mahjong yang sama 

Debriefing

Taksir kefahaman secara lisan – Murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi, manakala murid yang tidak, dikumpul dalam satu kumpulan dan diberi penerangan kumpulan kecil

 

Pelajar menyelesaikan masalah dalam kumpulanPelajar membentangkan dapatan Strategi:Perbincangan kumpulan diikuti persembahanSumber pengajaran: Buku Teks
Refleksi/Penutup(5 min) Hujan yang lebat yang turun sepanjang tahun di Malaysia menyebabkan negara tidak mengalami musim kemarau yang nyata. Faktor bentuk muka bumi dan angin monsun mempengaruhi taburan hujan di Malaysia Guru memberikan kuiz ringkas dengan beberapa soalan menguji kefahaman pelajar.(lampiran 4.3-kuiz)  Pelajar menjawab kuiz dan membuat kesimpulan pelajaran dengan menyatakan idea utama serta mengaitkannya dengan idea pengajaran sebelumnya. Strategi:Lembaran kuiz disemak segera dengan pelajarSumber pengajaran: buku teks

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: